Akasztói Hírmondó 2015. évi különszám

Akasztó Község Képviselő-Testületének időszaki lapját megtekintheti a képre kattintva vagy az alábbi elérhetőségen.

http://www.akaszto.hu/dokumentumok/2016/akasztoi_hirmondo_2015.pdf

 

 

 
Újévi hangverseny

 
II. Akasztói Amatőr Nótaverseny

 
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.
Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§ -ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: www.akaszto.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok
Kérem, viagra discount generic hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám: 11732057-15338679-03540000.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány közvetlenül

Varga Béláné - jegyző


 
GÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT

Akasztó Község Képviselőtestülete pályázat útján értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló PEUGEOT EXPERT FTD típusú, (2001.) HUH-098 forgalmi rendszámú haszongépjárművet.
Az értékesítésre az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló – többször módosított – 9/2012.(IV.24.) rendelet 6. §-a biztosít lehetőséget.
A pályázatokat zárt borítékban 2015. december 15-ig lehet benyújtani postai úton (Akasztó Község Önkormányzata, 6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Akasztó, 2015. december 1.

Suhajda Antal sk.
polgármester


 
Mindenki Karácsonya

 
Rajzpályázat

 
Ünnepváró családi esték

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében Bács- Kiskun megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése.
Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül sor a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben.

Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak.

A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is megismerhetők.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Az árverésre vonatkozó hirdetmények letölthetők:
Hirdetmény 1
Hirdetmény 2


 

 
Pályázati felhívás | védőnői munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Szent István utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Bővebben...
 
A víz élet, order viagra 20 mg without a prescription gondozzuk közösen!

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Actual spying may violate privacy and/or trespassing laws in many countries. Reflective of costs of cialis its views on sexuality and discount viagra prices culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, or of seeing another needing, to urinate. The consent and compliance for a sadomasochistic situation can be granted only by people who can judge the no prescription cheap cialis potential results. The Silent Duck, also called Duck-Billing, is the technique often used in which the person engaging in hand insertion shapes the hand to resemble a duck beak. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, looking for cialis often as a way to close a scene. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. Transsexual porn star Wendy Williams has stated that transsexual Porn is classified as Straight Specialty. The term hentai is generic viagra pills best price never used in this context in Japanese. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. Participants usually derive pleasure from this, even though many of cialis prescription the practices—such as inflicting pain or humiliation or being restrained—would be unpleasant under other circumstances. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, milf xxx regardless of sexual orientation, or as an adjective to generic cheap levitra characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. If ejaculation is onto the other person face it can be called a facial. Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Bővebben...
 
NAPELEMES ENERGIATERMELÉS MEGVALÓSÍTÁSA AKASZTÓ INTÉZMÉNYEINÉL

SAJTÓKÖZLEMÉNY       

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával hat önkormányzati intézménynél létesült napelemes villamosenergia termelő rendszer, melynek révén a jövőben a felhasználás 84%-a helyben lesz megtermelve.

A Polgármesteri Hivatal tetején 33 db, a Faluháznál a déli tájolású tetőn 21 db, a Fő utcai óvoda cserépborítású tetején 16 db, a Szent István utcai óvodára 22 db, az újépítésű idősek napközi otthona déli tájolású tetejére 27 db, egyenként 255 Wp teljesítményű napelem került telepítésre. A sportcsarnok speciális megoldást igényelt, az épület jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan: a 21 db napelemet tartalmazó rendszer az önkormányzat tulajdonában lévő szomszédos telken létesült, nemcsak villamosenergiát termel, hanem a faapríték tároló tetejeként is szolgál. Az aprítéktároló a polgármesteri hivatal állami támogatással létesült faapríték tüzelésű kazánját szolgálja.

Megújulók egymásért: az aprítéktároló tetejét napelemek alkotják

A projekt keretében összesen 140 db napelem és 39 kVA inverter teljesítmény került beépítésre. A projekt révén az intézményeknél felhasznált villamosenergia 84%-a napenergiából képződik, a tervezett éves termelés 37 203 kWh. Az elkerült ÜHG kibocsátás értéke 35 t/év. A projekt teljes beruházási költsége 33,35 millió forint volt, a vissza nem térítendő támogatás 28,46 millió forintot tett ki.


 
Nótaestre várják a művelődési házban

 
Színház a Faluházban

 
Mária napi búcsú - 2015

 
FELHÍVÁS - Iskolai étkezés

Felhívjuk a  Szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekének étkezést (napközi, iskolaotthon, menza) kíván igényelni a 2015/2016-ös tanévben, akkor az ehhez szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában augusztus 12-től hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig lehet kérni.
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat augusztus 28-ig  szíveskedjenek visszajuttatni. Amennyiben nem juttatja vissza a megadott határidőre, abban az esetben gyermeke étkezését szeptember 2-től nem tudjuk biztosítani!

Suhajda Antal
polgármester
 
Pályázati felhívás | pályázati ügyintéző

Akasztó Község Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.március 31.-ig, mely meghosszabbítható –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat számára kiírt pályázatok képviselő testületi döntésre való előkészítése. Az érvényben lévő külső és belső szabályok szerint a megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatások lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése. A pályázatok, szerződések, elszámolások, beszámolók nyilvántartása. A helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés. Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel.

Bővebben...
 
Ebnyilvántartás - bejelentési kötelezettség

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10)-(11) bekezdései 2013. január 1. napjától úgy rendelkeznek, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőriz. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
A fentiek alapján, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magánállatorvost a transzponder beültetése érdekében. A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 30.000,- Ft pénzbírság.
Akasztó Község Önkormányzata legutóbb 2012-ben végzett ebösszeírást, így az idei évben időszerűvé vált a feladat.

Bővebben...
 
Képviselő-testületi ülés | Meghívó

9/2015. KT. Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete soron következő ülését összehívom.

Az ülés ideje: 2015. július 8. (szerda) – 17 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme

NAPIREND:

1.) Lakossági fórum - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Akasztó

Előterjesztő: Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere, Suhajda Antal Akasztó Község polgármestere, Liszkai Pál műszaki ellenőr,

2.) Ritmika Sportegyesület beszámolója
Előterjesztő: Turúné Letoha Bernadett

3.) Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye használati jog átadás szerződéseinek véleményezése
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester, Varga Béláné jegyző

4.) Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester, Varga Béláné jegyző, Kovács Nándorné gazdálkodási vezető,

5.) Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Béláné jegyző

6.) Térfigyelő rendszer kialakítása
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester

7.) Egyéb ügyek
a) Suhajda Ferenc területbérleti kérelme

Akasztó, 2015. július 3.

Suhajda Antal
polgármester

 
Pályázat | családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Bővebben...
 
Meghívó - lakossági tájékoztató

 
IX. Akasztói Sziki Napok

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

Bővebben...
 
Gyereknap

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 11

KEOP

  • An Image Slideshow

Pályázataink

  • An Image Slideshow

Kamra-túra

  • An Image Slideshow

A Kunság Közepe

  • An Image Slideshow

Magyar Államkincstár

  • An Image Slideshow

Ki olvas minket?

Oldalainkat 6 vendég böngészi