Mária napi búcsú - 2015

 
FELHÍVÁS - Iskolai étkezés

Felhívjuk a  Szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekének étkezést (napközi, iskolaotthon, menza) kíván igényelni a 2015/2016-ös tanévben, akkor az ehhez szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában augusztus 12-től hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig lehet kérni.
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat augusztus 28-ig  szíveskedjenek visszajuttatni. Amennyiben nem juttatja vissza a megadott határidőre, abban az esetben gyermeke étkezését szeptember 2-től nem tudjuk biztosítani!

Suhajda Antal
polgármester
 
Pályázati felhívás | pályázati ügyintéző

Akasztó Község Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.március 31.-ig, mely meghosszabbítható –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat számára kiírt pályázatok képviselő testületi döntésre való előkészítése. Az érvényben lévő külső és belső szabályok szerint a megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatások lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése. A pályázatok, viagra discount generic szerződések, elszámolások, beszámolók nyilvántartása. A helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés. Kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel.

Bővebben...
 
Ebnyilvántartás - bejelentési kötelezettség

Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10)-(11) bekezdései 2013. január 1. napjától úgy rendelkeznek, hogy négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőriz. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani.
A fentiek alapján, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem, order viagra 20 mg without a prescription szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magánállatorvost a transzponder beültetése érdekében. A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése és 3. melléklet d) pontja alapján a kötelező adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye 30.000,- Ft pénzbírság.
Akasztó Község Önkormányzata legutóbb 2012-ben végzett ebösszeírást, így az idei évben időszerűvé vált a feladat.

Bővebben...
 
Képviselő-testületi ülés | Meghívó

9/2015. KT. Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete soron következő ülését összehívom.

Az ülés ideje: 2015. július 8. (szerda) – 17 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme

NAPIREND:

1.) Lakossági fórum - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Akasztó

Előterjesztő: Domonyi László Kiskőrös Város polgármestere, Suhajda Antal Akasztó Község polgármestere, Liszkai Pál műszaki ellenőr,

2.) Ritmika Sportegyesület beszámolója
Előterjesztő: Turúné Letoha Bernadett

3.) Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye használati jog átadás szerződéseinek véleményezése
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester, looking for cialis Varga Béláné jegyző

4.) Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester, Varga Béláné jegyző, Kovács Nándorné gazdálkodási vezető,

5.) Vagyonrendelet módosítása
Előterjesztő: Varga Béláné jegyző

6.) Térfigyelő rendszer kialakítása
Előterjesztő: Suhajda Antal polgármester

7.) Egyéb ügyek
a) Suhajda Ferenc területbérleti kérelme

Akasztó, 2015. július 3.

Suhajda Antal
polgármester

 
Pályázat | családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Bővebben...
 
Meghívó - lakossági tájékoztató

 
IX. Akasztói Sziki Napok

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

Bővebben...
 
Gyereknap

 
Pályázati felhívás | civil szervezetek támogatására

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete rendelet alapján.

Akasztó Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé.

TELJES PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELEM


 
Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén 2015. március 28. napjától számított 21 napig ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelésére kerül sor.

Az ebzárlatot a rókák 2015. évi tavaszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampánya indokolja. A vakcinázás első napja 2015. március 28. napja, befejezésének határideje 2014. április 2. napja.

A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

A teljes felhívás és a térkép letölthető INNEN.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal


 
Közbeszerzési terv

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évre szóló közbeszerzési terve letölthető az alábbi elérhetőségen.

KÖZBESZERZÉSI TERV 2015.


 
Tavaszi esték

 
Nótaestre várják a művelődési házban

 
LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG tájékoztatója

A NÖVÉNYI HULLADÉKÉGETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL ÉS A TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL

Kattintson a képre a felhívás megtekintéséhez.

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245; Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810; Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona családgondozó munkakör betöltésére pályázatot hirdet, melynek teljes szövege az alábbi linken elérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


 
FELHÍVÁS | pénzügyi ügyintéző képzés

Április hónapban lehetőség nyílik OKJ-s pénzügyi ügyintéző képzés elvégzésére közfoglalkoztatási jogviszony keretében. A képzésen való részvétel feltétele, hogy a résztvevő érettségi bizonyítvánnyal rendelkezzen, valamint regisztrált álláskereső legyen. A részletekről felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban személyesen Suhajda Antal polgármestertől és Némethné Nagy Nóra szociális főtanácsostól, illetve a következő telefonszámokon: 78/451-011, 20/398-8113, 20/371-6100.


 

 
Meghívó | Községi megemlékezés

 
Tegyük Tündérkertté Akasztót

 
Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkez Actual spying may violate privacy and/or trespassing laws in many countries. Reflective of costs of cialis its views on sexuality and discount viagra prices culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, or of seeing another needing, to urinate. The consent and compliance for a sadomasochistic situation can be granted only by people who can judge the no prescription cheap cialis potential results. The Silent Duck, also called Duck-Billing, is the technique often used in which the person engaging in hand insertion shapes the hand to resemble a duck beak. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, often as a way to close a scene. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. Transsexual porn star Wendy Williams has stated that transsexual Porn is classified as Straight Specialty. The term hentai is never used in this context in Japanese. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. Participants usually derive pleasure from this, even though many of cialis prescription the practices—such as inflicting pain or humiliation or being restrained—would be unpleasant under other circumstances. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, milf xxx regardless of sexual orientation, or as an adjective to generic cheap levitra characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. If ejaculation is onto the other person face it can be called a facial. ési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

Bővebben...
 
Idősek Napközi Otthona

2015. Március havi hírmondója

Állandó Programjaink
Keddenként délelőtt LÉLEKÁPOLÁS
Csütörtökönként 9.30 Beszélgetés LÁSZLÓ ATYÁVAL
14 órától DALÁRDA,
Délután KÁRTYA PARTY

Márciusi program kínálatunk
Március 5. (csütörtök) 9.30 órától KISMISE LÁSZLÓ ATYÁVAL
Március 5. (csütörtök) 10.00 órától - Csontsűrűség vizsgálat, vércukor, vérnyomás mérés. Ortopéd szakorvosi vizsgálat (gyógycipő, gyógyászati segédeszköz felíratás)
Március 6. (csütörtök) 10.00 órától NŐNAPI MEGLEPETÉS!!!
Március 11. (szerda) 10.00 órától Március 15.-ei megemlékezés és koszorúzás az Akasztói Hősi Emlékműnél.
Március 14. (szombat) 9.00-12.00 óráig ZSIBVÁSÁR
Március 27.(péntek) IZGALMAS HÚSVÉTI TOJÁSVADÁSZAT KICSIKNEK és NAGYOKNAK

Programjainkról bővebb felvilágosítást az Intézmény dolgozóitól kérhetnek, ill. az alábbi telefonszámokon:
06/20- 418-098 vagy 06/78-451-150.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!


 

 
Helyi építési szabályokról szóló rendelet

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2004. (VI.30.) a helyi építési szabályokról szóló rendelete megtalálható a hatályos rendeletek között. Közvetlen elérhetőség.....RENDELETEK....

 
Tabdi Amatőr Színjátszók műsora

 
Tájékoztató | pálinka jövedéki adó bejelentéséről

Tájékoztató a magánfőző desztillálóberendezés és magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS Előállított magánfőzött párlat után a 20… adóévre


 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 10

Pályázataink

  • An Image Slideshow

Kamra-túra

  • An Image Slideshow

A Kunság Közepe

  • An Image Slideshow

Magyar Államkincstár

  • An Image Slideshow

Ki olvas minket?

Oldalainkat 78 vendég böngészi

Jelenlegi időjárás