Gólya Road Show

 

 
Gyermeknap

 
Tájékoztató a 2015.évi helyi iparűzési adóbevalláshoz

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallását az Adócsoporthoz egy példányban kell benyújtani 2016. május 31-ig.

Felhívom figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának határidejével azonos időpontig - 2016. május 31-ig – kell megfizetni az adókülönbözetet. A 2015. évi iparűzési adókülönbözetet a 11732057-15338679-03540000 számú Akasztó Község Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.
Amennyiben befizetési kötelezettségét postai csekken szeretné teljesíteni, az a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál szerezhető be.

Bevallási nyomtatvány honlapunkról letölthető: 
www.akaszto.hu /Önkormányzat/Nyomtatványok menüpont alatt.

Amennyiben honlapunkról nem tudja letölteni, úgy az Adócsoportnál igényelhető a nyomtatvány.

Fontos! A nyomtatványon az adóelőleg bevallását kötelező kitölteni. A bevallás ezen részének kitöltése még akkor is kötelező, ha annak értéke 0.

Az előlegfizetési időszak alapesetben 2016. július 1-től 2017. június 30-ig tart.
Az első előlegrészlet esedékessége alapesetben 2016. szeptember 15, összege a 2015. évi végleges adó összegének és a 2016. március 15. napjáig bevallott adóelőlegnek a pozitív különbözete (adóév közben kezdő vállalkozónak arányosítani kell).

Bővebben...
 
Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete rendelet alapján.

Akasztó Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé.

1.) A pályázat célja:
A forrásból az alábbi célok támogathatók:
a)    civil szervezetek működésének támogatása,
b)    civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c)    civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása,
d)    hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,
e)    civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása,
f)    civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása,
g)    pályázati önerőként történő felhasználás.
2.) A támogatás feltételei:
A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a  bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve –dokumentálhatóan – folyamatosan működött.
feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki.   
3.) A pályázati dokumentáció:
A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás
igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat.
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, valamint letölthető a www.akaszto.hu honlapról.
4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 05. 17.
5.) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja:
A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete – a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után – bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselőtestületi ülésen. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos egyéb – itt nem szabályozott - rendelkezéseket a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete szabályozza.

Támogatási kérelem és mellékletek


 
Lakossági felhívás kéménytüzek csökkentésére

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Bővebben...
 
Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

A tavasz végérvényes beköszöntével egyre többen töltik szabadidejüket a természetben. Ennek során nagyobb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a kiszáradt aljnövényzet és az avar jelenti, melyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Különösen igaz ez erős szél esetén. Ám nem hibáztathatjuk a természetet, hiszen a szabadtéri tűzesetek legfőbb oka mi vagyunk, emberek. Ezért figyeljünk oda, hogy hol és mikor gyújtunk a szabadban tüzet.

A Katasztrófavédelem lakossági tájékoztatójából tájékozódhatunk a pontos szabályokról.

A Lakossági tájékoztató itt érhető el.


 
Nótaest

 
Iringó Népdaléneklési Verseny

 
EBOLTÁS!

Értesítem a T. lakosságot, hogy a 2016. évi kötelező veszettség elleni eboltás 2016. április 5-én 7-9.00 óra között lesz a Polgármesteri Hivatal udvarában.
A Döbrögeci Iskolánál 2016. április 5-én 14-14.30 óra között kerül sor.
Az összevezetett kutyák veszettség elleni oltási díja 4.000,- Ft/db (háznál történő oltás esetén 4.500,- Ft/db),
melyek tartalmazzák a féregtelenítő tablettát.
A pótoltás időpontja: 2016. április 12-én 16-17.30 óra.
CSAK MIKROCHIPPEL ELLÁTOTT KUTYA OLTHATÓ BE!
Dr. Bozi Róbert


 
Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Főállatorvosa a Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területére – melybe Akasztó és szomszédos települések közigazgatási területe is beletartozik, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2016. április 2. és április 16. közötti időre.
A legeltetési tilalom ideje alatt tilos bármilyen fajtájú állat községi legelőre történő kihajtása, vagy bármilyen egyéb legelőnek nevezett helyen történő legeltetése. További információk elérhetők a www.akaszto.hu/dokumentumok/2016/ebzarlat_2016.pdf link alatt.


 

 
TÁJÉKOZTATÓ a Kiskőrösi Járási Hivatal települési ügysegédi szolgálatról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal értesítése szerint 2016. március 1. napjától a települési ügysegédi szolgálat minden páros héten, szerdai napon 11:30-tól 13:30-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában.

Bővebben...
 
Akasztói Hírmondó 2015. évi különszám

Akasztó Község Képviselő-Testületének időszaki lapját megtekintheti a képre kattintva vagy az alábbi elérhetőségen.

http://www.akaszto.hu/dokumentumok/2016/akasztoi_hirmondo_2015.pdf

 

 

 
Újévi hangverseny

 
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.
Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§ -ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: www.akaszto.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok
Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám: 11732057-15338679-03540000.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány közvetlenül

Varga Béláné - jegyző


 
GÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT

Akasztó Község Képviselőtestülete pályázat útján értékesíteni kívánja az Önkormányzat tulajdonában álló PEUGEOT EXPERT FTD típusú, (2001.) HUH-098 forgalmi rendszámú haszongépjárművet.
Az értékesítésre az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló – többször módosított – 9/2012.(IV.24.) rendelet 6. §-a biztosít lehetőséget.
A pályázatokat zárt borítékban 2015. december 15-ig lehet benyújtani postai úton (Akasztó Község Önkormányzata, 6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

Akasztó, 2015. december 1.

Suhajda Antal sk.
polgármester


 
Mindenki Karácsonya

 
Rajzpályázat

 
Ünnepváró családi esték

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdáknak!” Program keretében Bács- Kiskun megyében is megkezdődik a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó, 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése.
Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül sor a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben.

Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 13.00 órakor kezdődik az árverési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak.

A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben részletesen is megismerhetők.

Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal

Az árverésre vonatkozó hirdetmények letölthetők:
Hirdetmény 1
Hirdetmény 2


 

 
Pályázati felhívás | védőnői munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Szent István utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Bővebben...
 
A víz élet, gondozzuk közösen!

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Actual spying may violate privacy and/or trespassing laws in many countries. Reflective of its views on sexuality and culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, or of seeing another needing, to urinate. The consent and compliance for a sadomasochistic situation can be granted only by people who can judge the potential results. The Silent Duck, also called Duck-Billing, is the technique often used in which the person engaging in hand insertion shapes the hand to resemble a duck beak. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, often as a way to close a scene. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. Transsexual porn star Wendy Williams has stated that transsexual Porn is classified as Straight Specialty. The term hentai is never used in this context in Japanese. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. Participants usually derive pleasure from this, even though many of the practices—such as inflicting pain or humiliation or being restrained—would be unpleasant under other circumstances. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, milf xxx regardless of sexual orientation, or as an adjective to characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. If ejaculation is onto the other person face it can be called a facial. Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Napközi Otthona Gyermekjóléti Szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Nyúl utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban megfogalmazott feladatok végrehajtása.

Bővebben...
 
NAPELEMES ENERGIATERMELÉS MEGVALÓSÍTÁSA AKASZTÓ INTÉZMÉNYEINÉL

SAJTÓKÖZLEMÉNY       

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával hat önkormányzati intézménynél létesült napelemes villamosenergia termelő rendszer, melynek révén a jövőben a felhasználás 84%-a helyben lesz megtermelve.

A Polgármesteri Hivatal tetején 33 db, a Faluháznál a déli tájolású tetőn 21 db, a Fő utcai óvoda cserépborítású tetején 16 db, a Szent István utcai óvodára 22 db, az újépítésű idősek napközi otthona déli tájolású tetejére 27 db, egyenként 255 Wp teljesítményű napelem került telepítésre. A sportcsarnok speciális megoldást igényelt, az épület jellegéből és elhelyezkedéséből adódóan: a 21 db napelemet tartalmazó rendszer az önkormányzat tulajdonában lévő szomszédos telken létesült, nemcsak villamosenergiát termel, hanem a faapríték tároló tetejeként is szolgál. Az aprítéktároló a polgármesteri hivatal állami támogatással létesült faapríték tüzelésű kazánját szolgálja.

Megújulók egymásért: az aprítéktároló tetejét napelemek alkotják

A projekt keretében összesen 140 db napelem és 39 kVA inverter teljesítmény került beépítésre. A projekt révén az intézményeknél felhasznált villamosenergia 84%-a napenergiából képződik, a tervezett éves termelés 37 203 kWh. Az elkerült ÜHG kibocsátás értéke 35 t/év. A projekt teljes beruházási költsége 33,35 millió forint volt, a vissza nem térítendő támogatás 28,46 millió forintot tett ki.


 
Mária napi búcsú - 2015

 
FELHÍVÁS - Iskolai étkezés

Felhívjuk a  Szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekének étkezést (napközi, iskolaotthon, menza) kíván igényelni a 2015/2016-ös tanévben, akkor az ehhez szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában augusztus 12-től hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig lehet kérni.
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat augusztus 28-ig  szíveskedjenek visszajuttatni. Amennyiben nem juttatja vissza a megadott határidőre, abban az esetben gyermeke étkezését szeptember 2-től nem tudjuk biztosítani!

Suhajda Antal
polgármester
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 11

KEOP

  • An Image Slideshow

Pályázataink

  • An Image Slideshow

Kamra-túra

  • An Image Slideshow

A Kunság Közepe

  • An Image Slideshow

Magyar Államkincstár

  • An Image Slideshow

Ki olvas minket?

Oldalainkat 15 vendég böngészi