Fenyőfák elszállítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepeket követően a Dunanett Nonprofit Kft. szervezetten végzi a fenyőfák elszállítását,
melynek időpontja: 2017. január 24.


 
Pályázat Akasztó Község fogorvosi alapellátásra

Hirdető: Akasztó Község Önkormányzata
Ellátandó lakosságszám (kártya): 3405fő
Pályázati feltételek: Akasztó Község Önkormányzata
pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet
- vállalkozási formában történő - fogorvosi feladatainak ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Akasztó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Munkakör megnevezése: fogorvos
Feladatellátás helye:6221 Akasztó, Fő utca 38. szám alatt kialakított rendelőben.
Feladatellátás módja:
• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel Akasztó Község Közigazgatási területén 

Bővebben...
 
Falukarácsony

 
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.
Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is meg kell küldeni.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: www.akaszto.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok
Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám:
11732057-15338679-03540000.

Akasztó, 2016. november 15.

Varga Béláné
jegyző


 
Tovább folytatódik az emlőszűrő vizsgálat

Kedves Hölgyem!

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik. Mindazok a 45-65 éves nők meghívó levelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. A meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes! Amennyiben kapott meghívólevelet az, az alábbi két időpont valamelyikére szól: 2016.11.21 vagy 2016.11.24.

A vizsgálat időpontja (autóbusszal való utazás esetén): 2016.11.24.

A vizsgálat helye: Kecskemét, Nyíri út 38. II. em. Megyei Kórház MaMMa Eü. Rt.
Akasztón busz áll rendelkezésre a vizsgálatra szállításhoz. A megfelelő férőhelyű busz megszervezése érdekében kérem Önt, hogy időben jelezze megjelenési szándékát, legkésőbb 2016.11.14.12:00-ig!

A buszra jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon: +3620/460-8248, +36-20-420-0595 vagy 0678/452-201. Illetve személyesen minden hétfőn és kedden: 08:00-12:00-ig.

Várjuk mielőbbi jelentkezését!
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható! Éljen a lehetőséggel!

Védőnők


 
Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Akasztói Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 40.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Főiskola, /Egyetem; igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

Bővebben...
 
Kreatív délután az őszi szünetben

 
Akasztói Amatőr Nótaverseny

 
Pályázat - Faluház igazgató munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Faluház igazgató (magasabb vezető)munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 26.-2021.december 25.-ig szól.

A munkavégzés helye:Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Fő utca 75.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Akasztó Községi Faluház, mint önállóan működő intézmény igazgatói feladatainak ellátása, szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenység tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, közművelődési végzettség, szakképzettség,
•         5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelően
•         A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési.szervezési, pénzügyi-gazdálkodási, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése.

Bővebben...
 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosok!

A Dunanett Nonprofit Kft. a 2016. 08.24-én kelt fizetési felszólítás tartalmú levelükkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta az Önkormányzatot.

„A 2016. 08.24-én kiküldött felszólító leveleink tartalmaznak üzleti döntésünkkel ellentétes felszólításokat is.
A felszólító leveleinkkel kapcsolatosan, az 1.000 Ft összesen fizetendő összeget (amely tartalmazta a felszólítás költségét is) el nem érő tartozások esetében a tartozás összegét töröljük, az ilyen levelet kapott partnereinknek további teendője nincs.
Azon ügyfelek esetében, akik már befizették a felszólítás mellékleteként található postai készpénz átutalási megbízáson (ún. sárga csekken) szereplő összeget, részükre a befizetett összeg visszatérítésre kerül.
Azon partnereink esetében, ahol a levélben szereplő összesen fizetendő összeg az 1.000 Ft-ot meghaladja, kérjük a tartozás pénzügyi rendezését.”

Akasztó Község Önkormányzata


 
Mária Napi Búcsú

 
FELHÍVÁS - Iskolai étkezés

Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy amennyiben gyermekének étkezést (napközi, iskolaotthon, menza) kíván igényelni a 2016/2017-s tanévben, akkor az ehhez szükséges nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában augusztus 15-től kezdődően, hétfőn, szerdán és pénteken 8-12 óráig lehet kérni.
Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványokat augusztus 29-ig  szíveskedjenek visszajuttatni. Amennyiben nem juttatja vissza a megadott határidőre, abban az esetben gyermeke étkezését szeptember 2-től nem tudjuk biztosítani!

Suhajda Antal
polgármester


 
Pályázat - óvodavezetői munkakör betöltésére

Akasztó Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6221 Akasztó, Szent István utca 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Intézményvezetői feladatok ellátása, a Nemzeti Köznevelési Törvény és más vonatkozó jogszabályokban előírt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Bővebben...
 
Tájékoztató zöldhulladék gyűjtéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biztosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően társaságunk havi rendszerességgel a közszolgáltatás keretén belül zöldhulladék gyűjtő járatokat indít. A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag az általunk ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban történhet. A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, ami olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.) . Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.

A zsákok átvételét az alábbi településeken biztosítjuk:

 

Település

Kapcsolattartó

Ügyfélszolgálat

Nyitva tartás

Apostag

 

 

 

Ügyfélszolgálat

Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

Hétfő: 8:00-12:00

12:30-14:30

Kedd: 8:00-12:00

12:30-14:30 Szerda:7:00- 19:00

Csütörtök: 8:00-12:00

12:30-14:30

Péntek: Zárva

Baracs

Dunaújváros

Dunavecse

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagyvenyim

Rácalmás

Akasztó

Tajti-Szamek Andrea

Akasztó, Fő u. 40.

Hétfő: 8:00-11:00

Szerda: 8:00-11:00

Daruszentmiklós

Horváth Gáborné

Dunaföldvár, Jobbágyősök útja 1.

Szerda: 8:00-12:00

Szombat: 8:00-12:00

Dunaegyháza

Dunaföldvár

Előszállás

Bugyi

Gál Andrea

Bugyi, Beleznay tér 1.

Hétfő: 8:00-12:00

Szerda: 8:00-12:00

13:00-16:00

Kiskunlacháza

Kunpeszér

Szigetfű Edina

Tass, Széchenyi út 48.

Hétfő: 8:00- 11:30

13:00-15:30

Péntek: 8:00- 11:30

13:00-15:30

Kunszentmiklós

Szalkszentmárton

Tass

 

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:

- személyazonosító igazolvány,  lakcímkártya,  adókártya

- utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat

A szállítások időpontjáról a honlapunkon: www.dunanett.hu, illetve az érintett önkormányzatokon keresztül tájékozódhat.

Tisztelettel: Dunanett Nonprofit Kft.

 

 
Gólya Road Show

 

 
Gyermeknap

 
Tájékoztató a 2015.évi helyi iparűzési adóbevalláshoz

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a 2015. évi helyi iparűzési adóbevallását az Adócsoporthoz egy példányban kell benyújtani 2016. május 31-ig.

Felhívom figyelmét, hogy a bevallás benyújtásának határidejével azonos időpontig - 2016. május 31-ig – kell megfizetni az adókülönbözetet. A 2015. évi iparűzési adókülönbözetet a 11732057-15338679-03540000 számú Akasztó Község Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.
Amennyiben befizetési kötelezettségét postai csekken szeretné teljesíteni, az a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál szerezhető be.

Bevallási nyomtatvány honlapunkról letölthető: 
www.akaszto.hu /Önkormányzat/Nyomtatványok menüpont alatt.

Amennyiben honlapunkról nem tudja letölteni, úgy az Adócsoportnál igényelhető a nyomtatvány.

Fontos! A nyomtatványon az adóelőleg bevallását kötelező kitölteni. A bevallás ezen részének kitöltése még akkor is kötelező, ha annak értéke 0.

Az előlegfizetési időszak alapesetben 2016. július 1-től 2017. június 30-ig tart.
Az első előlegrészlet esedékessége alapesetben 2016. szeptember 15, összege a 2015. évi végleges adó összegének és a 2016. március 15. napjáig bevallott adóelőlegnek a pozitív különbözete (adóév közben kezdő vállalkozónak arányosítani kell).

Bővebben...
 
Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete rendelet alapján.

Akasztó Önkormányzata elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezet) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért az alábbi pályázati kiírást teszi közzé.

1.) A pályázat célja:
A forrásból az alábbi célok támogathatók:
a)    civil szervezetek működésének támogatása,
b)    civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c)    civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása,
d)    hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,
e)    civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása,
f)    civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása,
g)    pályázati önerőként történő felhasználás.
2.) A támogatás feltételei:
A rendelet alapján pályázatot nyújthat be és támogatásban részesíthető
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a  bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve –dokumentálhatóan – folyamatosan működött.
feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki.   
3.) A pályázati dokumentáció:
A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás
igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat.
A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában, valamint letölthető a www.akaszto.hu honlapról.
4.) A pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje:
A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (6221 Akasztó, Fő u. 40.) vagy személyesen a polgármesternek vagy a jegyzőnek kell benyújtani, a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 05. 17.
5.) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja:
A pályázatokat Akasztó Község Képviselőtestülete – a Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményezése után – bírálja el, és határozattal dönt, a pályázat benyújtási határidejét követő Képviselőtestületi ülésen. A nyertes pályázókat határozatban értesítjük.

A pályázattal kapcsolatos egyéb – itt nem szabályozott - rendelkezéseket a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről szóló 1/2015. (II.11.) rendelete szabályozza.

Támogatási kérelem és mellékletek


 
Lakossági felhívás kéménytüzek csökkentésére

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján háztartási tüzelőberendezésben kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel szemben a környezetvédelmi hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, korom, hamu és salak keletkezik. Az égés során olyan mérgező összetevők szabadulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új mérgező vegyületeket hozhatnak létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a mérgező anyagokat lélegzik be a környezetében élő emberek is. A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal kezelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet, elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.

Bővebben...
 
Lakossági felhívás az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

A tavasz végérvényes beköszöntével egyre többen töltik szabadidejüket a természetben. Ennek során nagyobb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére.
A veszélyt a kiszáradt aljnövényzet és az avar jelenti, melyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Különösen igaz ez erős szél esetén. Ám nem hibáztathatjuk a természetet, hiszen a szabadtéri tűzesetek legfőbb oka mi vagyunk, emberek. Ezért figyeljünk oda, hogy hol és mikor gyújtunk a szabadban tüzet.

A Katasztrófavédelem lakossági tájékoztatójából tájékozódhatunk a pontos szabályokról.

A Lakossági tájékoztató itt érhető el.


 
EBOLTÁS!

Értesítem a T. lakosságot, hogy a 2016. évi kötelező veszettség elleni eboltás 2016. április 5-én 7-9.00 óra között lesz a Polgármesteri Hivatal udvarában.
A Döbrögeci Iskolánál 2016. április 5-én 14-14.30 óra között kerül sor.
Az összevezetett kutyák veszettség elleni oltási díja 4.000,- Ft/db (háznál történő oltás esetén 4.500,- Ft/db),
melyek tartalmazzák a féregtelenítő tablettát.
A pótoltás időpontja: 2016. április 12-én 16-17.30 óra.
CSAK MIKROCHIPPEL ELLÁTOTT KUTYA OLTHATÓ BE!
Dr. Bozi Róbert


 
Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Főállatorvosa a Kalocsai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területére – melybe Akasztó és szomszédos települések közigazgatási területe is beletartozik, ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 2016. április 2. és április 16. közötti időre.
A legeltetési tilalom ideje alatt tilos bármilyen fajtájú állat községi legelőre történő kihajtása, vagy bármilyen egyéb legelőnek nevezett helyen történő legeltetése. További információk elérhetők a www.akaszto.hu/dokumentumok/2016/ebzarlat_2016.pdf link alatt.


 

 
TÁJÉKOZTATÓ a Kiskőrösi Járási Hivatal települési ügysegédi szolgálatról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Kiskőrösi Járási Hivatal értesítése szerint 2016. március 1. napjától a települési ügysegédi szolgálat minden páros héten, szerdai napon 11:30-tól 13:30-ig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájában.

Bővebben...
 
Akasztói Hírmondó 2015. évi különszám

Akasztó Község Képviselő-Testületének időszaki lapját megtekintheti a képre kattintva vagy az alábbi elérhetőségen.

http://www.akaszto.hu/dokumentumok/2016/akasztoi_hirmondo_2015.pdf

 

 

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 12

KEOP

  • An Image Slideshow

Pályázataink

  • An Image Slideshow

Kamra-túra

  • An Image Slideshow

A Kunság Közepe

  • An Image Slideshow

Magyar Államkincstár

  • An Image Slideshow

Ki olvas minket?

Oldalainkat 3 vendég böngészi