Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Bács-Kiskun megye teljes közigazgatási területén 2015. március 28. napjától számított 21 napig ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelésére kerül sor.

Az ebzárlatot a rókák 2015. évi tavaszi, veszettség elleni, országos orális immunizálási kampánya indokolja. A vakcinázás első napja 2015. március 28. napja, befejezésének határideje 2014. április 2. napja.

A vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles elrendelni.

A teljes felhívás és a térkép letölthető INNEN.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal


 
Közbeszerzési terv

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évre szóló közbeszerzési terve letölthető az alábbi elérhetőségen.

KÖZBESZERZÉSI TERV 2015.


 
Tavaszi esték

 
Nótaestre várják a művelődési házban

 
LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÓ

BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG tájékoztatója

A NÖVÉNYI HULLADÉKÉGETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAIRÓL ÉS A TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL

Kattintson a képre a felhívás megtekintéséhez.

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi elérhetőségek egyikén:
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245; Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810; Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, cialis for order Kőrösi út 15; Tel.: 77/520-083

 
Pályázati felhívás | Családgondozó munkakör

Idősek Napközi Otthona családgondozó munkakör betöltésére pályázatot hirdet, melynek teljes szövege az alábbi linken elérhető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


 
FELHÍVÁS | pénzügyi ügyintéző képzés

Április hónapban lehetőség nyílik OKJ-s pénzügyi ügyintéző képzés elvégzésére közfoglalkoztatási jogviszony keretében. A képzésen való részvétel feltétele, hogy a résztvevő érettségi bizonyítvánnyal rendelkezzen, valamint regisztrált álláskereső legyen. A részletekről felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban személyesen Suhajda Antal polgármestertől és Némethné Nagy Nóra szociális főtanácsostól, illetve a következő telefonszámokon: 78/451-011, 20/398-8113, 20/371-6100.


 

 
Meghívó | Községi megemlékezés

 
Tegyük Tündérkertté Akasztót

 
Változtak a mák termesztésével és forgalomba hozatalával kapcsolatos szabályok

Az étkez Actual spying may violate privacy and/or trespassing laws in many countries. Reflective of sales of cialis its views on sexuality and levitra mail order culture, Japanese pornography delves into a wide spectrum of heterosexual, homosexual, and transgender sexual acts in addition to unique fetishes and philias. Sexologist Alfred Kind suggested that the buttocks is the primary sexual presentation site in primates. This fetish sometimes originates from childhood memories of needing, buy cialis in the uk or of seeing another needing, to urinate. The consent and compliance for a sadomasochistic situation can be granted only by people who can judge the cialis canada potential results. The Silent Duck, also called Duck-Billing, is the technique often used in which the person engaging in hand insertion shapes the hand to resemble a duck beak. Facial cum shots are currently regularly portrayed in pornographic films and videos, often as a way to close a scene. Depictions of male and female masturbation are common in pornography, including gay pornography. Transsexual porn star Wendy Williams has stated that transsexual Porn is classified as Straight Specialty. The term hentai is never used in this context in Japanese. There were also a very limited number of specialist fetish magazines which featured images of bondage, such as the famous Bizarre magazine published from 1946 to 1959 by the pioneering fetish photographer John Willie, and ENEG Exotique magazine, published 1956-1959. Participants usually derive pleasure from this, even though many of viagra purchase the practices—such as inflicting pain or humiliation or being restrained—would be unpleasant under other circumstances. The concept of lesbian, to differentiate women with a shared sexual orientation, is a 20th-century construct. The term lesbian is also used with regard to sexual identity or sexual behavior, milf xxx regardless of sexual orientation, or as an adjective to lexapro 5 mg characterize or associate nouns with female homosexuality or same-sex attraction. If ejaculation is onto the other person face it can be called a facial. ési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság részére a rendeletben szabályozott következő adatokról (természetes személy személyazonosító adatai és lakcíme, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet megnevezése, székhelye, adószáma, a képviseletét ellátó személy családi és utóneve, lakcíme, valamint a képviselet jogcíme, a vetett termőterület nagysága, helye, helyrajzi száma, vagy fizikai blokk és parcella száma, a termesztett fajta neve, vetőmag fémzár száma és mennyisége,) bejelentést tenni. Az őszi vetésű étkezési mák bejelentési határideje a vetési évben november 30-a, a tavaszi vetésű étkezési mák esetében a vetési évben április 30-a. A termesztő köteles őszi vetésű étkezési mák kipusztulása esetén a föld fekvése szerint illetékes földművelésügyi igazgatóságnak a vetést követő év április 30-ig bejelenteni a kipusztulással érintett terület azonosítóit (település neve, földrészlet helyrajzi száma, alrészlet megjelölése, fizikai blokk és parcella azonosító), nagyságát, valamint a kipusztult állomány fajtáját.

Bővebben...
 
Idősek Napközi Otthona

2015. Március havi hírmondója

Állandó Programjaink
Keddenként délelőtt LÉLEKÁPOLÁS
Csütörtökönként 9.30 Beszélgetés LÁSZLÓ ATYÁVAL
14 órától DALÁRDA,
Délután KÁRTYA PARTY

Márciusi program kínálatunk
Március 5. (csütörtök) 9.30 órától KISMISE LÁSZLÓ ATYÁVAL
Március 5. (csütörtök) 10.00 órától - Csontsűrűség vizsgálat, vércukor, vérnyomás mérés. Ortopéd szakorvosi vizsgálat (gyógycipő, gyógyászati segédeszköz felíratás)
Március 6. (csütörtök) 10.00 órától NŐNAPI MEGLEPETÉS!!!
Március 11. (szerda) 10.00 órától Március 15.-ei megemlékezés és koszorúzás az Akasztói Hősi Emlékműnél.
Március 14. (szombat) 9.00-12.00 óráig ZSIBVÁSÁR
Március 27.(péntek) IZGALMAS HÚSVÉTI TOJÁSVADÁSZAT KICSIKNEK és NAGYOKNAK

Programjainkról bővebb felvilágosítást az Intézmény dolgozóitól kérhetnek, ill. az alábbi telefonszámokon:
06/20- 418-098 vagy 06/78-451-150.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!


 

 
Helyi építési szabályokról szóló rendelet

AKASZTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2004. (VI.30.) a helyi építési szabályokról szóló rendelete megtalálható a hatályos rendeletek között. Közvetlen elérhetőség.....RENDELETEK....

 
Tabdi Amatőr Színjátszók műsora

 
Tájékoztató | pálinka jövedéki adó bejelentéséről

Tájékoztató a magánfőző desztillálóberendezés és magánfőzés céljából előállított tömény szesz (pálinka) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
BEVALLÁS Előállított magánfőzött párlat után a 20… adóévre


 

 
Újévi hangverseny

 
TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettségről

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. részének A) 2. c) pontja alapján a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie azon adózóknak, akik a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdése alapján.
Az Art. 32. § (1) bekezdése értelmében a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenni és megfizetni a kötelezetteknek. Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknak a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§ -ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megállapítania. A bevallást 0 Ft adóelőleg-kiegészítés esetében is lowest prices for viagra meg kell küldeni.
A kötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról: www.akaszto.hu/Önkormányzat/Nyomtatványok
Kérem, hogy szíveskedjenek figyelni a feltöltési kötelezettség bevallásának és megfizetésének pontos határidejére. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.
A helyi iparűzési adó befizetéshez szükséges bankszámlaszám: 11732057-15338679-03540000.

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNY

Varga Béláné
jegyző


 
Ünnepváró családi esték

Kattintson a plakátra a teljes méretért...

 
Közlemény

Tájékoztatom Tisztelt Vállalkozókat, hogy a Dunanett Nonprofit Kft. a szemétszállítást 2014. április 1-jétől a vállalkozóknál nem vonalkódos rendszer alapján végzi. Kérem a vállalkozókat, hogy mérjék fel, mennyi szeméttároló edényre van ténylegesen szükségük, mert a Dunanett Nonprofit Kft. a nyilvántartásában szereplő szeméttároló edények száma alapján számláz heti ürítéssel, függetlenül attól, hogy hány ürítés történt ténylegesen. 

Suhajda Antal
polgármester


 
Magyarországon is megjelent a kéknyelv- betegség

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Magyarországon is megjelent a kéknyelv- betegség
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) állategészségügyi nemzeti referencia laboratóriuma kimutatta a kérődző állatokat megbetegítő kéknyelv-betegség előfordulását Csongrád megye déli részén. Mint ismert, szeptember végén a hatóság szigorított állategészségügyi intézkedéseket rendelt el, Csongrád és Békés megye egyes járásaiban megfigyelési zónát állított fel a Dél-Európából terjedő betegség felderítésére. A kéknyelv betegséget okozó vírus kizárólag a kérődző állatokat betegíti meg, más állatfajokra és az emberekre veszélytelen. Két kisebb, Csongrád megyei gazdaság állataiban is kimutatta a kéknyelv vírusával való fertőzöttséget a NÉBIH laborvizsgálata. A szúnyogok által terjesztett vírusos állatbetegségre kizárólag a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérődzők fogékonyak. A magas lázzal járó betegség a kérődző állatok nyelvét, emésztőrendszerét, valamint izomzatát támadja meg. A fertőzött állatoknál az elhullási arány viszonylag alacsony, ám a betegség súlyos szövődményekkel járhat, és sokáig elhúzódhat. Nem kell elhullásokra számítani a kérődző vadállományban, mivel e fajok kevésbé érzékenyek a kéknyelvűségre.
A kéknyelv-betegséget terjesztő vírus az emberi egészségre ártalmatlan. Az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.
A betegség hazai megjelenése miatt a NÉBIH új védő- és megfigyelési zónát jelölt ki. A két érintett gazdaság húsz kilométeres körzetében lévő állattartó telepeken a járási állategészségügyi hivatalok állatorvosai vizsgálják kérődző állatállományt. Az e zónában elhelyezkedő gazdaságokban tilos az állatok mozgatása. A legalább száz, illetve százötven kilométeres sugárban megállapított védő- és megfigyelési zóna területéről kéknyelvűségre fogékony állatot kiszállítani csak hatósági engedéllyel lehet. Mivel a betegséget vérszívó szúnyogok terjesztik, a gazdáknak gondoskodniuk kell az állományok szúnyogellenes kezeléséről is.
A korlátozás megyénk egyes területeit is érintik. A korlátozás alatt lévő térségekről részletes információ és a korlátozást elrendelő határozat is hozzáférhető a NÉBIH www.nebih.gov.hu weboldalán.
A NÉBIH kéri a szarvasmarhát, juhot vagy kecskét tartó gazdákat, hogy a kéknyelv-betegség tüneteire legyenek fokozott figyelemmel, és gyanú esetén haladéktalanul forduljanak állatorvoshoz vagy a járási állat-egészségügyi hivatalok munkatársaihoz NÉBIH honlapján található elérhetőségeken.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)


 
A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.

A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes tűzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság; 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. sz.,
email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság; 6200 Kiskőrös, Szent László u. 2. sz.,
email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is. (www.bacs.katasztrofavedelem.hu)

Bővebben...
 
Önkormányzati választás végeredménye

Polgármester választás

Megválasztott polgármester: Suhajda Antal

Jelölt neve/Jelölő szervezet        Kapott szavazat        %

Suhajda Antal Független jelölt               686 szavazat        50,48%
Fricskáné Tóth Tímea Független jelölt    207 szavazat        15,23%
Nagy László Független jelölt                    14 szavazat        1,03%
Gubán Gyula Független jelölt                 452 szavazat        33,26%

Megválasztott helyi önkormányzati képviselők:

Endrődi Ferenc Pál     FIDESZ-KDNP        774 szavazat
Dr. Palágyi János    FIDESZ-KDNP            751 szavazat
Csehi Zoltán        Független jelölt           683 szavazat
Tóth Imre József    JOBBIK                    624 szavazat
Gyuris György        Független jelölt         535 szavazat
Martinkovics Tibor    Független jelölt        507 szavazat

Helyi Választási Bizottság


 
MEGHÍVÓ | KUTYÁS bemutatóra és játékra

Szeretettel várjuk a GYEREKEKET KUTYÁS bemutatóra és játékra 2014.10.27. /hétfőn/ 10.00 óra az Idősek Napközi Otthonában

Szeretettel várjuk a SZÉPKORÚAKAT ,KUTYÁS bemutatóra és játékra2014.10.29./szerdán/ 10.00 órára az Idősek Napközi Otthonában
Vezeti: Judák Mihályné (Manyika)


 

 
Idősek Napközi Otthona | 2014.OKTÓBER havi hírmondója

Idősek Napközi Otthona
6221 Akasztó, Nyúl u. 4.
Tel. / Fax : 78 / 451 – 150
06/20 418-0980
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


2014.OKTÓBER havi hírmondója
Állandó Programjaink
MINDEN HÓNAP ELSŐ CSÜTÖRTÖK - MISE
Keddenként délelőtt 9.00 órától LÉLEKÁPOLÁS, Bibliaolvasás, délután kártya parti.
Szerdánként14 órától Rejtvényfejtő Klub.
Csütörtökönként9.30 órától beszélgetés László Atyával
Délután 14 órától Dalárda.
Péntekenként10 órától „Régi idők” Mozi Klubja.
Régi filmek vetítése.
Októberi program kínálatunk
Október 8. 10.00 Természetgyógyász előadás
Október 15. Kirándulás a Hajósi Érseki Kastélyba
Október 29. 10.00 „KUTYÁVAL EGY MOSOLYÉRT”LÁTVÁNYOS BEMUTATÓ
Október 30. 9.00-11.00 RUHABÖRZE
Programjainkról bővebb felvilágosítást az Intézmény dolgozóitól vagy telefonon kérhetnek!
Mindenkit nagy szeretettel várunk!


 
Ebzárlat és legeltetési tilalom

Értesítjük a lakosságot, 2014. október 4. és október 18. között történik a rókák veszettség elleni immunizálása (oltóanyagot tartalmazó csalétek kiszórásával), ennek értelmében a járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.
További információ a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján található.


 
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Helyi Választási Bizottság a következő polgármester és képviselőjelölteket vette nyilvántartásba, és sorsolta ki a szavazólapon történő megjelenésük sorrendjét.

Polgármester jelöltek


1. Suhajda Antal                   Független jelölt
2. Fricskáné Tóth Tímea        Független jelölt
3. Nagy László                      Független jelölt
4. Gubán Gyula                    Független jelölt

Képviselőjelöltek

1. Baltás János László         FIDESZ-KDNP
2. Nagy László                  Független jelölt
3. Gyuris György               Független jelölt
4. Csehi Zoltán                 Független jelölt
5. Odrobina József            Független jelölt
6. Tóth Imre                   JOBBIK
7. Endrődi Ferenc Pál        FIDESZ-KDNP
8. Sárkány László              Független jelölt
9. Kállai Pál                      Független jelölt
10. Nacsa Zoltán              Független jelölt
11. Teknyős Pálné            Független jelölt
12. Martinkovics Tibor       Független jelölt
13. Kalmár Benedek         Független jelölt
14. Dr. Palágyi János        FIDESZ-KDNP

Helyi Választási Bizottság

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 10

Pályázataink

  • An Image Slideshow

Kamra-túra

  • An Image Slideshow

A Kunság Közepe

  • An Image Slideshow

Magyar Államkincstár

  • An Image Slideshow

Ki olvas minket?

Oldalainkat 4 vendég böngészi

Jelenlegi időjárás